تفسیر قرائتی دیگر از آیات اول سوره روم
48 بازدید
محل نشر: بینات » تابستان 1377 - شماره 18 »(6 صفحه - از 26 تا 31)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی