خلط شناخت شناسی و هستی شناسی در نزاع اصالت وجود و اصالت ماهیت
57 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » تابستان 1379 - شماره 2 »(12 صفحه - از 22 تا 33)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی