باز اسپید
68 بازدید
محل نشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » زمستان 1384 - شماره 176 »26 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از راههای شناخت دیدگاه افراد، بررسی نگاه آنان به شخصیتهای مشهور تاریخ است. در مقاله‏ای دیگر با عنوان «بانگ صفیر»، نویسنده، به مقایسه «دیدگاه مولوی درباره معاویه» با معارف قرآنی و روایی پرداخته است. در این نوشتار، نگارنده دیدگاه مزبور را با واقعیتهای تاریخی می‏سنجد و آن را به نقد می‏کشد. واژه‏های کلیدی: خلافت، معاویه، تاریخ، تقابل ابلیس و معاویه .