م جهان بین در زمینه نقد ادبی و ادبیات تطبیقی (محید علی اسلامی)
53 بازدید
محل نشر: راهنمای کتاب » مهر و آبان 1350 - شماره 109 و 110 » (6 صفحه - از 533 تا 538)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی