تفسیر قرائتی دیگر از آیات اول سوره روم
62 بازدید
محل نشر: سخن سمت » مرداد و شهریور 1377 - شماره 3 »(5 صفحه - از 8 تا 10 - از 61 تا 62)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی