مقالات نقد و بررسی: ادب نقد (نمونه ای از نقد و پاسخ به نقد)
58 بازدید
محل نشر: سخن سمت » تابستان 1382 - شماره 10 »(6 صفحه - از 83 تا 88)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی